Materská škola

Materská škola - dokumenty

1 2 3 >

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky

Názov prevádzky: Materská škola

Sídlo, adresa prevádzky: 066 01  Brekov 227

Dočasné uzatvorenie od 26. októbra 2020 do 30. októbra 2020

Dôvodom dočasného uzatvorenia je zvýšený výskyt chrípkového ochorenia,

respiračných chorôb  a viac ako 30%-ná  absencia detí vo vyučovacom procese.

                                                                                 Ing. Radoslav Nemec, v. r.  starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky

Názov prevádzky: Materská škola

Sídlo, adresa prevádzky: 066 01  Brekov 227

Dočasné uzatvorenie od 20. októbra 2020 do 24.10.2020

Dôvodom dočasného uzatvorenia je zvýšený výskyt chrípkového ochorenia,

respiračných chorôb  a viac ako 30%-ná  absencia detí vo vyučovacom procese.

                                                                                 Ing. Radoslav Nemec, v. r.  starosta obce

Vážení rodičia. Riaditeľka MŠ Brekov oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, z dôvodu šírenia vírusu COVID 19 na Slovensku, bude MŠ v dňoch 13.3.2020 a 16.3.2020 zatvorená. O ďalšom postupe, informujete sa, prosím, v pondelok na čísle 0910 783529.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

V zmysle Metodického usmernenie č. 15/2005-R z 31.10.2005, oznamujeme prerušenie vyučovania  pre žiakov Základnej školy a Materskej školy v Brekove z dôvodu vysokej chorobnosti.  Vzhľadom k tomu, že v dňoch  06.02.2019 a 07. 02. 2019 bola chorobnosť žiakov v ZŠ a detí v MŠ nad  20 %, Humennom  rozhodli sme sa po prerokovaní s RÚVZ v Humennom o prerušení vyučovania v dobe od 08.02. 2019 do  11.02. 2019.

Žiaci ZŠ a deti z MŠ sa opätovne dostavia na vyučovanie dňa 12. 02. 2019.  

Mgr. M. Koscelníková, riad. ZŠ – tel.: 0905 644 156

M. Gaľová, riad. MŠ – tel: 0910 783 529