Dôležité čísla, WEB linky

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150112
Záchranná služba: 155112
Polícia: 158112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) odstraňovanie následkov dopravných nehôd: 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

PORUCHY:

Slovenský plynárenský priemysel 0850 111 727

VVS a.s., dispečing Humenné 0902 968 122

Východoslovenská distribučná, a.s. 0800 123 332

http://vypadokelektriny.sk