Symboly obce

             Erb obce Brekov                         

           

Erb obce Brekov vychádza z historickej pečate - v striebornom poli štítu na zelenej pažiti je zelený strom (topoľ) a na ňom sediaci vták (havran), pričom vták je k stromu neprimerane veľký. Podkladom erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z nedatovaného typária, ktorý je uložený vo fondoch zemplínskeho župného archívu v Satoraljaujhely Loc. 397 No. 1422. 

           Vlajka obce Brekov

Vlajku obce Brekov je vytvorená na základe farieb použitých na erbe, na ktorom sú farby: čierna, biela, zelená a biela.

Pečať obce Brekov

  

Pečať obce Brekov tvorí erb obce Brekov s hrubopisom: „OBEC BREKOV“.


  Historická pečať obce Brekov