Archív zmlúv

ČÍSLO ZMLUVY/ DODATKU


NÁZOV ZMLUVY/DODATKU


ODBERATEĽ

DODÁVATEĽ

SUMA (€)


DÁTUM PODPISU/ DÁTUM ZVEREJNENIA


PLATNÁ OD/ ÚČINNÁ OD


PLATNÁ DO


POZNÁMKA

Kúpna zmluva Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenie Pána, Strážske Obec Brekov 10.638,00 € 14.5.2020/ 25.5.2020 14.5.2020/ viď čl.IX. bod 5. kúpnej zmluvy kúpna zmluva
č. 1/2020 /CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 7.5.2020/ 25.5.2020 7.5.2020/ 26.5.2020 neurčito zmluva
MC13052020 MC13052020-001 Zmluva o vytvorení webstránky,domény a webhostingu Licenčná zmluva o vytvorení a spravovaní aplikácie infourad Obec Brekov webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice 14.5.2020/ 14.5.2020 14.5.2020/ 15.5.2020 2 roky od dátumu spojazdnenia aplikácie zmluva a licenčná zmluva
Zmluva o poskytnutí právnych služieb Obec Brekov JUDr. Anna Drugdová, advokátka 250,00 €/mesiac 20.4.2020/ 21.4.2020 20.4.2020/ 22.4.2020 12 mesiacov/ neurčito Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Dodatok č. 3 K Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania o odpadmi z obalov Obec Brekov NATUR-PACK, a. s. Bratislava 25.3.2020/ 25.3.2020 25.3.2020/ 26.3.2020 neurčito Dodatok č.3
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Obec Brekov FURA s.r.o. Rozhanovce 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 Dodatok č.12020Dodatok č.12020
č. 1/2020/ZKO Rámcová zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov FURA s.r.o. Rozhanovce 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 31.12.2022 Rámcová zmluva
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve Mandátna zmluva č. 03/2018/Hu zo dňa 5.6.2018 Obec Brekov Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre 135,00€/ Q 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 neurčito Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Zmluva o dielo Obec Brekov GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce 33,00 €/mesiac 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 neurčito Dodatok č. 2 GDPR
33001 1028 Zmluva o nájme hrobového miesta Jaroslava Dávidová, Košice Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 20.12.2019/ 20.12.2019 20.12.2019/ 21.12.2019 neurčito NIE
33001 1004 33001 1094 Zmluvy o nájme hrobových miest Mária Kusá Brekov 135 Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 17.12.2019/ 17.12.2019 17.12.2019/ 18.12.2019 neurčito NIE
Zmluva číslo 1/2019/D Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Brekov na rok 2019 Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána, Strážske Obec Brekov 3.000,00 € 10.12.2019/ 10.12.2019 10.12.2019/ 11.12.2019 31.12.2019 Zmluva číslo 1 2019 D
Zmluva o poskytovaní služby Obec Brekov Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 26.11.2019/ 26.11.2019 26.11.2019/ 27.11.2019 neurčito NIE
Zmluva č.2/2019/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Súkromné CVČ LAURA, Lipová 23, Humenné Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 18.11.2019/ 19.11.2019 18.11.2019/ 20.11.2019 neurčito Zmluva č. 2-2019-SCVČ LAURA
PZS/19/09/0057 Zmluva o poskytovaní služby-Periskop pre riaditeľov ZŠ Obec Brekov - Základná škola Periskop s.r.o., Košice 23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019 neurčito
PZS/19/09/0032 Zmluva o poskytovaní služby-Periskop pre riaditeľov MŠ Obec Brekov - Materská škola Periskop s.r.o., Košice 23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019 neurčito
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 01.04.2007 Obec Brekov FURA s.r.o. Košice 23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019 DODATOK č. 1 2019
33001274, 33001303, 33001471 Zmluvy o nájme hrobových miest MUDr. Margita Neubauerová, Košice Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 3.9.2019/3.9.2019 3.9.2019/4.9.2019 neurčito NIE
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb Obec Brekov Era Novum, s.r.o., Košice 1.900,00 € 2.9.2019/2.9.2019 2.9.2019/3.9.2019 11.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.05.2007, Dohoda o prevode práv a povinnosti Akzent BigBoard, a. s. Bratislava Obec Brekov 21.6.2019/ 21.6.2019 21.6.2019/ 22.6.2019 neurčito Dodatok č. 2
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019 Obec Brekov RedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň 28.5.2019/28.5.2019 28.5.2019/29.5.2019 Dodatok č.1
č. 1/2019 Zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov RedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň 55.153,20 € 18.4.2019/18.4.2019 18.4.2019/19.4.2019 Zmluva č. 1-2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Brekov NATUR-PACK, a. s. Bratislava 1.4.2019/3.4.2019 1.4.2019/4.4.2019 neurčito NATUR-PACK
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 03/2018/Hu zo dňa 5.6.2018 Obec Brekov Ing. Peter HURAY, 105,00€/Q 28.2.2019/28.2.2019 28.2.2019/29.2.2019 neurčito Dodatok č. 1
2052/3030/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná a.s. Košice Obec Brekov 1.2.2019/1.2.2019 1.2.2019/3.2.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Obec Brekov Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Veľké Kapušany 30,00 €/mesiac 25.1.2019/25.1.2019 25.1.2019/26.1.2019 neurčito Rámcová zmluva
č. 2/2018/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Mesto Humenné, zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 10.1.2019/ 18.1.2019 10.1.2019 19.1.2019 neurčito Zmluva č.2-2018-CVČ
č. 3/2018/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Mesto Strážske, zriaďovateľ Centra voľného času Družstevná 509 Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 20.12.2018/ 20.12.2018 20.12.2018/ 21.12.2018 neurčito Zmluva 32018CVČ
č. 1 Dodatok k Zmluve na poskytnutie služby č. 05/2018 Obec Brekov RedLines´, s.r.o. Jabloň 7.12.2018 7.12.2018/14.12.2018 Dodatok č.1
č. 05/2018 Zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov RedLines´, s.r.o. Jabloň 54 559,68 8.8.2018 8.8.2018/14.12.2018 Zmluva na poskytnutie služby č.05-2018
513 286 Rámcová kúpna zmluva č. 513 286 Školská jedáleň pri MŠ Brekov Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 1.10.2018 1.10.2018/2.10.2018 neurčito Rámcová kúpna zmluva
Kúpno - predajná zmluva Anna Oskoripová, Čsl. armády 1364/29, 066 01 Humenné Obec Brekov 5,00€/1m2 12.7.2018/13.7.2018 12.7.2018/14.7.2018 NIE
330011009 330011450 330011451 Zmluvy o nájme hrobových miest Ján Jacina, Brekov 211 Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 20.6.2018/ 20.6.2018 20.6.2018/ 21.6.2018 neurčito NIE
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: "Údržba verejnej zelene" Obec Brekov NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86 040 11 Košice 19.6.2018/ 19.6.2018 19.6.2018/ 20.6.2018 29.6.2018
č.03/2018/Hu Mandátna zmluva Obec Brekov Ing. Peter Huray 06777 Zemplínske Hámre 35,00,-€/mesiac 5.6.2018/ 6.6.2018 5.6.2018/ 7.6.2018 neurčito Mandátna zmluva
č.3/2018 Zmluva o dielo Obec Brekov PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka č.2 07101 Michalovce 30,00,-€/mesiac 8.6.2018/ 8.6.2018 8.6.2018/ 9.6.2018 6.6.2021 -
č. 01/2018 Zmluva o dielo "STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KAPACÍT MŠ BREKOV, O 10 DETÍ" Obec Brekov VHP, spol. s r. o., Partizánska 30 06601 Humenné 174.398,12 EUR 22.3.2018/22.3.2018 22.3.2018/23.3.2018 31.12.2018 Zmluva o dielo č. 01-2018 + rozpočet

zmluvy október 2018

zmluvy august 2018

zmluvy máj 2018

zmluvy apríl 2018

zmluvy marec 2018

zmluvy február 2018

zmluvy január 2018

zmluvy november 2017

zmluvy október 2017

zmluvy jún 2017

zmluvy máj 2017

zmluvy apríl 2017

zmluvy február 2017

zmluvy január 2017

zmluvy december 2016

zmluvy november 2016

zmluvy október 2016

zmluvy september II 2016

zmluvy september I 2016

zmluvy júl 2016

zmluvy jún 2016

zmluvy máj 2016

zmluvy apríl III 2016

zmluvy apríl II 2016

zmluvy apríl 2016

zmluvy marec 2016

zmluvy január 2016

zmluvy január 2016

zmluvy december 2015

zmluvy november 2015

zmluva október 2015

zmluva september 2015

zmluvy jún 2015

zmluva máj 2015

zmluvy máj 2015

zmluvy 2015