SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Archív zmlúv

ČÍSLO ZMLUVY/ DODATKU


NÁZOV ZMLUVY/DODATKU


ODBERATEĽ

DODÁVATEĽ

SUMA (€)


DÁTUM PODPISU/ DÁTUM ZVEREJNENIA


PLATNÁ OD/ ÚČINNÁ OD


PLATNÁ DO


POZNÁMKA

  Kúpna zmluva Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenie Pána, Strážske Obec Brekov 10.638,00 € 14.5.2020/ 25.5.2020 14.5.2020/ viď čl.IX. bod 5. kúpnej zmluvy   kúpna zmluva
č. 1/2020 /CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 7.5.2020/ 25.5.2020 7.5.2020/ 26.5.2020 neurčito zmluva
MC13052020 MC13052020-001 Zmluva o vytvorení webstránky,domény a webhostingu Licenčná zmluva o vytvorení a spravovaní aplikácie infourad Obec Brekov webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice   14.5.2020/ 14.5.2020 14.5.2020/ 15.5.2020 2 roky od dátumu spojazdnenia aplikácie zmluva a licenčná zmluva
  Zmluva o poskytnutí právnych služieb Obec Brekov JUDr. Anna Drugdová, advokátka 250,00 €/mesiac 20.4.2020/ 21.4.2020 20.4.2020/ 22.4.2020 12 mesiacov/ neurčito Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Dodatok č. 3 K Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania o odpadmi z obalov Obec Brekov NATUR-PACK, a. s. Bratislava   25.3.2020/ 25.3.2020 25.3.2020/ 26.3.2020 neurčito Dodatok č.3
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Obec Brekov FURA s.r.o. Rozhanovce   27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020   Dodatok č.12020Dodatok č.12020
č. 1/2020/ZKO Rámcová zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov FURA s.r.o. Rozhanovce   27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 31.12.2022 Rámcová zmluva
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve Mandátna zmluva č. 03/2018/Hu zo dňa 5.6.2018 Obec Brekov Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre 135,00€/ Q 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 neurčito Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Zmluva o dielo Obec Brekov GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce 33,00 €/mesiac 27.1.2020/ 27.1.2020 27.1.2020/ 28.1.2020 neurčito Dodatok č. 2 GDPR
33001 1028 Zmluva o nájme hrobového miesta Jaroslava Dávidová, Košice Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 20.12.2019/ 20.12.2019 20.12.2019/ 21.12.2019 neurčito NIE
33001 1004 33001 1094 Zmluvy o nájme hrobových miest Mária Kusá Brekov 135 Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 17.12.2019/ 17.12.2019 17.12.2019/ 18.12.2019 neurčito NIE
Zmluva číslo 1/2019/D Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Brekov na rok 2019 Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána, Strážske Obec Brekov 3.000,00 € 10.12.2019/ 10.12.2019 10.12.2019/ 11.12.2019 31.12.2019 Zmluva číslo 1 2019 D
  Zmluva o poskytovaní služby Obec Brekov Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava   26.11.2019/ 26.11.2019 26.11.2019/ 27.11.2019 neurčito NIE
Zmluva č.2/2019/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Súkromné CVČ LAURA, Lipová 23, Humenné Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 18.11.2019/ 19.11.2019 18.11.2019/ 20.11.2019 neurčito Zmluva č. 2-2019-SCVČ LAURA
PZS/19/09/0057 Zmluva o poskytovaní služby-Periskop pre riaditeľov ZŠ Obec Brekov - Základná škola Periskop s.r.o., Košice   23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019 neurčito
PZS/19/09/0032 Zmluva o poskytovaní služby-Periskop pre riaditeľov MŠ Obec Brekov - Materská škola Periskop s.r.o., Košice   23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019 neurčito
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 01.04.2007 Obec Brekov FURA s.r.o. Košice   23.9.2019/23.9.2019 23.9.2019/24.9.2019   DODATOK č. 1 2019
33001274, 33001303, 33001471 Zmluvy o nájme hrobových miest MUDr. Margita Neubauerová, Košice Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 3.9.2019/3.9.2019 3.9.2019/4.9.2019 neurčito NIE
  Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb Obec Brekov Era Novum, s.r.o., Košice 1.900,00 € 2.9.2019/2.9.2019 2.9.2019/3.9.2019 11.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.05.2007, Dohoda o prevode práv a povinnosti Akzent BigBoard, a. s. Bratislava Obec Brekov   21.6.2019/ 21.6.2019 21.6.2019/ 22.6.2019 neurčito Dodatok č. 2
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019 Obec Brekov RedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň   28.5.2019/28.5.2019 28.5.2019/29.5.2019   Dodatok č.1
č. 1/2019 Zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov RedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň 55.153,20 € 18.4.2019/18.4.2019 18.4.2019/19.4.2019   Zmluva č. 1-2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Brekov NATUR-PACK, a. s. Bratislava   1.4.2019/3.4.2019 1.4.2019/4.4.2019 neurčito NATUR-PACK
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 03/2018/Hu zo dňa 5.6.2018 Obec Brekov Ing. Peter HURAY, 105,00€/Q 28.2.2019/28.2.2019 28.2.2019/29.2.2019 neurčito Dodatok č. 1
2052/3030/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná a.s. Košice Obec Brekov   1.2.2019/1.2.2019 1.2.2019/3.2.2019   Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD
  Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Obec Brekov Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Veľké Kapušany 30,00 €/mesiac 25.1.2019/25.1.2019 25.1.2019/26.1.2019 neurčito Rámcová zmluva
č. 2/2018/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Mesto Humenné, zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 10.1.2019/ 18.1.2019 10.1.2019 19.1.2019 neurčito Zmluva č.2-2018-CVČ
č. 3/2018/CVČ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brekov Mesto Strážske, zriaďovateľ Centra voľného času Družstevná 509 Obec Brekov 45,00€/rok/dieťa 20.12.2018/ 20.12.2018 20.12.2018/ 21.12.2018 neurčito Zmluva 32018CVČ
č. 1 Dodatok k Zmluve na poskytnutie služby č. 05/2018 Obec Brekov RedLines´, s.r.o. Jabloň   7.12.2018 7.12.2018/14.12.2018   Dodatok č.1
č. 05/2018 Zmluva na poskytnutie služby Obec Brekov RedLines´, s.r.o. Jabloň 54 559,68 8.8.2018 8.8.2018/14.12.2018   Zmluva na poskytnutie služby č.05-2018
513 286 Rámcová kúpna zmluva č. 513 286 Školská jedáleň pri MŠ Brekov Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom   1.10.2018 1.10.2018/2.10.2018 neurčito Rámcová kúpna zmluva
  Kúpno - predajná zmluva Anna Oskoripová, Čsl. armády 1364/29, 066 01 Humenné Obec Brekov 5,00€/1m2 12.7.2018/13.7.2018 12.7.2018/14.7.2018   NIE
330011009 330011450 330011451 Zmluvy o nájme hrobových miest Ján Jacina, Brekov 211 Obec Brekov 1,00€/rok/hrobové miesto 20.6.2018/ 20.6.2018 20.6.2018/ 21.6.2018 neurčito NIE
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: "Údržba verejnej zelene" Obec Brekov NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86 040 11 Košice   19.6.2018/ 19.6.2018 19.6.2018/ 20.6.2018 29.6.2018  
č.03/2018/Hu Mandátna zmluva Obec Brekov Ing. Peter Huray 06777 Zemplínske Hámre 35,00,-€/mesiac 5.6.2018/ 6.6.2018 5.6.2018/ 7.6.2018 neurčito Mandátna zmluva
č.3/2018 Zmluva o dielo Obec Brekov PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka č.2 07101 Michalovce 30,00,-€/mesiac 8.6.2018/ 8.6.2018 8.6.2018/ 9.6.2018 6.6.2021 -
č. 01/2018 Zmluva o dielo "STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KAPACÍT MŠ BREKOV, O 10 DETÍ" Obec Brekov VHP, spol. s r. o., Partizánska 30 06601 Humenné 174.398,12 EUR 22.3.2018/22.3.2018 22.3.2018/23.3.2018 31.12.2018 Zmluva o dielo č. 01-2018 + rozpočet