SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Športový klub

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

25.februára 2023

Po dlhšej prestávke zapríčinenej Covid-om sme sa opäť zišli na ďalšom ročníku stolnotenisového turnaja v našej obci organizovaným Športovým klubom Brekov /v zastúpení členmi Športovej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Brekove /v spolupráci s Obecným úradom v Brekove.

Do súťaže detí  nakoniec z prihlásených nastúpili 3 súťažiaci a po odohratí zápasov bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto: Novák Patrik
  2. miesto: Šepeľa Šimon
  3. miesto: Tomči Jakub  

Všetci mladí súťažiaci dostali za svoj výkon diplom a sladkú odmenu.

V súťaži dospelých sme začínali zápasmi v štyroch skupinách so štyrmi účastníkmi, systémom každý s každým a prví dvaja v skupinách postúpili do vyraďovacieho pavúka. V ňom sa medzi štyroch najlepších dostali:

Rado Behún, Ján Novák, Peter Novák a Oliver Sovjak.

Po napínavých semifinálových súbojoch a po súboji o 3.miesto, v ktorom Oliver Sovjak zvíťazil, prišiel na rad očakávaný súboj o 1. miesto medzi Jankom Novákom a Radom Behúnom. Po tuhom boji nakoniec víťazstvo v turnaji obhájil Radoslav Behún a získal putovný pohár starostu obce Brekov.

Po turnaji padlo pre všetkých zúčastnených a prítomných vhod občerstvenie, či už v podobe pečenej klobásky, ale aj niečo tekuté, okrem minerálky J. Väčšina prítomných zostala ešte v neformálnej debate a priateľskom posedení, kde sa kvitovala táto akcia a očakávajú sa ďalšie športové akcie so zapojením čo najširšej verejnosti. Za Športový klub Brekov, v ktorom sa v súčasnosti personálne dopĺňajú orgány klubu, aby mohol aktívne pôsobiť, bolo prisľúbené organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie.

Poďakovanie patrí obecnému úradu a starostovi obce Ing. Radoslavovi Nemcovi za podporu, poskytnutie cien a občerstvenia pre všetkých zúčastnených.

Samozrejme, že sa chceme poďakovať aj všetkým zúčastneným, či už aktívnym hráčom alebo fanúšikom, ktorí neúnavne povzbudzovali svojich počas celého turnaja a v neposlednom rade poďakovanie patrí aj všetkým členom športovej komisie a ďalším, ktorí sa aktívne a osobne podieľali pri organizovaní tohto turnaja.

Tešíme sa na ďalšie športové podujatia, ktoré sú naplánované v tomto roku.