SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 58)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 03 k zmluve Poskytnutie NFP Odb.: Obec Brekov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
č. 1 výkon správy verejnej kanalizácie-rozšírenie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Brekov
0 €
10/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Brekov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Dodatok č. 02 k zmluve Poskytnutie NFP Odb.: Obec Brekov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
5190065165 Úrazové poistenie Odb.: Obec Brekov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
45 €
4810900254 Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Brekov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
997.92 €
07/2024 Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie-Stokový systém Západ Odb.: Obec Brekov
Dod.: Ing. Ján Hančar
1 700 €
DODATOK č. 02 zmena identifikačných údajov Odb.: Obec Brekov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1 044 817.98 €
6/2024 Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie-Stokový systém Sever a Východ Odb.: Obec Brekov
Dod.: Ing. Ján Hančar
2 500 €
715972/1/2024 tovar Odb.: Obec Brekov
Dod.: Messer Tatragas, spol. s r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk