Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_211 Podpora pomáhajúcich profesií 3 Odb.: Obec Brekov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
7/2023 Spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov Odb.: Obec Brekov
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
8/2023/KD Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu za účelom udržateľnosti kultúry v obci Brekov Odb.: Obec Brekov
Dod.: DUTO MONT, s.r.o.
75 134.68 €
IROP-Z302091CZF3-91-108 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Brekov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
36 400 €
IROP-CLLD-P807-512-006-001 Poskytnutie Príspevku Odb.: Obec Brekov
Dod.: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
34 852.22 €
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 20210415 Úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa ceny Odb.: Obec Brekov
Dod.: NOVICOM s.r.o.
180 082.24 €
128/2023/OPR finančné prostriedky Odb.: Obec Brekov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 200 €
6/2023 dodanie tovaru, montáž a inštalácia Odb.: Obec Brekov
Dod.: bHcomp s. r. o.
36 030 €
2/2023/D finančné prostriedky Odb.: Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána, Strážske
Dod.: Obec Brekov
3 500 €
1/2023/ pozemky Odb.: Obec Brekov
Dod.: Michal Mydlo
0 €
Dodatok č. 01 Spolupráca Odb.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dod.: Obec Brekov
318 717.80 €
Zmluva č. E4355 08U02 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brekov
Dod.: Environmentálny fond
0 €
DODATOK 1/2023 poskytnutie služby Odb.: Obec Brekov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
DODATOK č. 5 nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Brekov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
5/2023 Umelecká činnosť spočívajúca v kultúrno-spoločenskom programe na akcii: "FAŠIANGY 2023" Odb.: Obec Brekov
Dod.: Štefan Mojsej
150 €
4/2023 Automatický externý defibrilátor Odb.: Obec Brekov
Dod.: Stanislav Benda a spol.
2 733 €
3/2023 Zhotovenie diela:Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Brekove a Novostavba nádrže na dažďovú vodu Odb.: Obec Brekov
Dod.: IMPAKT, spol. s r.o.
190 808.33 €
2/2023 Spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe Odb.: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dod.: Obec Brekov
0 €
Dodatok č. 1 zmena času plnenia Odb.: Obec Brekov
Dod.: NOVICOM s.r.o.
0 €
1/2023 Dielo Kanalizácia Brekov-stokový systém západ Odb.: Obec Brekov
Dod.: NOVICOM s.r.o.
1 300 706.62 €
Generované portálom Uradne.sk