SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Kanalizácia Brekov, časť Stokový systém západ-oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania 16.04.2024
Verejná vyhláška Rozhodnutie -povolenie na užívanie vodnej stavby 10.04.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 26.03.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania ŽSR-Elektrifikácia trate 25.03.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - 12.03.2024
Verejná vyhláška Kanalizácia Brekov: časti Stokový systém východ a Stokový systém západ-oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania 28.02.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2023-2023 s výhľadom do roku 2040 - 19.01.2024
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - 18.01.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 11.01.2024
INFORMÁCIA PRE VOLIČA voľby prezidenta SR 09.01.2024
Generované portálom Uradne.sk