Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 22.07.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí Oznámenia 19.07.2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním 18.07.2022
Oznámenie o začatí konania súhlas na výrub drevín - 08.06.2022
Pozvánka 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.06.2022
Záverečný účet Obce Brekov za rok 2021 NÁVRH 19.05.2022
Zmluva o dielo výťah MŠ 08.03.2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 08.03.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - 08.03.2022
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov rok 2021 - 02.03.2022
Generované portálom Uradne.sk