Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí konania súhlas na výrub drevín 13.03.2023
Pozvánka 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.03.2023
Informovanie účastníkov o pripravovanom konaní Pozemkové úpravy 27.02.2023
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 2022 - 22.02.2023
Informačný plagát Kanalizácia Brekov-stokový systém západ 14.02.2023
Verejná vyhláška Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 08.02.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné 29.12.2022
Verejná vyhláška Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav 20.12.2022
Správa nezávislého audítora správa 15.12.2022
Návrh rozpočtu - Výdavky 2023 Návrh 30.11.2022
Generované portálom Uradne.sk