SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o uložení zásielky č. 345/2024 - 24.05.2024
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a stanovenie lehoty na vyjadrenie 10.05.2024
Stavebné rozhodnutie ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné 03.05.2024
Výberové konanie Riaditeľ Základnej školy v Brekove 03.05.2024
Výberové konanie Riaditeľ Materskej školy v Brekov 03.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Smart PSK-kvalitnejšia budúcnosť - 02.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2021-2025 - 02.05.2024
Verejná vyhláška Kanalizácia Brekov, časť Stokový systém západ-oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania 16.04.2024
Verejná vyhláška Rozhodnutie -povolenie na užívanie vodnej stavby 10.04.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 26.03.2024
Generované portálom Uradne.sk