Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Názov Popis Dátum
Zmluva o dielo výťah MŠ 08.03.2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 08.03.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - 08.03.2022
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov rok 2021 - 02.03.2022
Oznámenie Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brekov 10.02.2022
Informačný plagát Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov za účelom zlepšenia dostupnosti služieb v obci Brekov 31.01.2022
Text Brekov test popis Brekov 07.01.2022
Generované portálom Uradne.sk