Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu - Výdavky 2023 Návrh 30.11.2022
Návrh rozpočtu - Príjmy 2023 Návrh 30.11.2022
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - 28.11.2022
Výberové konanie ekonóm, účtovník 14.11.2022
Oznam o začatí konania súhlas na výrub drevín - 14.11.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné 20.10.2022
Špeciálna volebná komisia Voľby 2022 05.10.2022
Verejná vyhláška Stavebné povolenie 31.08.2022
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 22.07.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí Oznámenia 19.07.2022
Generované portálom Uradne.sk