Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu príjmy a výdaje 2024 návrh rozpočtu 2024 28.11.2023
Oznámenie o začatí konania súhlas na výrub drevín 18.09.2023
Riešenie migračných výziev v obci Brekov NFP 11.09.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu 08.09.2023
PHSR PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu 08.09.2023
Východoslovenská distribučná a. s. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov 12.07.2023
Východoslovenská distribučná a. s. Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov 12.07.2023
Východoslovenská distribučná, a. s. Oznámenie o plánovanom výrube 12.07.2023
Verejná vyhláška Stavebné povolenie 27.06.2023
VOĽBY DO NR SR Informácie pre voliča 09.06.2023
Generované portálom Uradne.sk