SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

 23.05.2024

Informácie o daňových dlžníkoch

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 


Zoznam aktualít: