Žiadosť o pomoc

 27.07.2020

Vážení spoluobčania,
naša obec z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá pretrváva od jari, nedisponuje potrebným
počtom aktivačných pracovníkov na údržbu verejných priestranstiev a zelene.
Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri skrášľovaní verejných
priestorov pred vlastnými nehnuteľnosťami. Týmto prispejete k vytvoreniu krajšieho
a príjemného prostredia v našej obci.
Za Vašu pomoc, ochotu a pochopenie Vám vopred ďakujeme.
Ing. Radoslav Nemec
starosta obce

Zoznam aktualít: