VVS, a. s. Humenné

 02.09.2021

Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Humenné žiada občanov obce o kontrolu vodomerov, nakoľko dochádza k enormnému úniku vody. 

    Zoznam aktualít: