URBARIAT, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BREKOV

 24.05.2023

OZNAM

Urbariat, pozemkové spoločenstvo Brekov,

pozýva členov spoločnosti na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

dňa: 28.05.2023, t. j. v nedeľu so začiatkom o 15:00 hod.

v sále kultúrneho domu v Brekove. 

Po ukončení budú vyplatené podiely za predchádzajúce obdobie.

                                                 Výbor UPS Brekov


    Zoznam aktualít: