Týždeň dobrovoľníctva

 11.09.2020

Týždeň dobrovoľníctva 2020

– zapojiť sa môže každý....

     Týždeň dobrovoľníctva 2020 sa uskutoční v dňoch  16. – 22. septembra 2020, od stredy do utorka. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie, alebo aj samostatne. Pomáhať môžete pri maľovaní plota či lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia a pri ďalších rozmanitých aktivitách v našej obci.

Súčasťou kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020 je aj podujatie:

Poupratujme si náš Brekov“

Toto podujatie by sme radi zorganizovali:

dňa  19. septembra 2020  /sobota/ v čase od 09:00 do 12:00 hod.

a spoločne si tak upratali  obec pred naším Brekovským odpustom.

Za hlavné úlohy tohto podujatia si dovoľujem navrhnúť:

  • Vyčistenie potoka na Valale od nánosov po veľkej vode
  • Vyčistenie a úprava okolia kostola a potoka
  • Vyzbieranie odpadu cesta k Laborcu a okolie Laborca
  • Vyzbieranie odpadu Hušták smer Hrad a Hôrka.
  • Ďalšie Vaše návrhy....

     Všetci, ktorí sa chcú do tejto akcie zapojiť kolektívne alebo samostatne a potrebujú pomôcť materiálne ako je (náradie, vrecia na odpad, ochranné pomôcky a pod.) nech sa obratia na obecný úrad, my im s tým radi pomôžeme.

     Už teraz sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú prísť a pomôcť teším a hlavne na to, že nám všetkým  určite záleží na čistote a poriadku v obci, v našom Brekove.

     Na záver Vás chcem všetkých požiadať, aby ste pri prácach dodržiavali pravidlá BOZP a hlavne nariadenia RÚVZ na zabránenie šírenia COVID-19.

                                                                   

                                                                                                    Ing. Radoslav Nemec

                                                                                                         starosta obceZoznam aktualít: