ŠARKANÁDIA

 03.11.2023

Dňa 28.10.2023 sme za pekného počasia zorganizovali na Hurke Šarkaniádu -

súťaže s lietajúcimi šarkanmi a opekačkou.

Sladkou odmenou a tí najlepší aj diplomom boli odmenené všetky deti.

Poďakovanie patrí starostovi a obecnému úradu za zabezpečenie sladkých odmien

a občerstvenia, poslancom obecného zastupiteľstva

a členom komisie športu za prípravu a organizáciu podujatia. 

A samozrejme poďakovanie patrí hlavne deťom a rodičom, ktorí prišli na akciu a určite to neľutovali.

Zoznam aktualít: