PF 2021

 04.01.2021

Vážení spoluobčania,
v novom roku Vám želám hlavne veľa zdravia, lásky,  porozumenia a spolupatričnosti nás všetkých. Verím, že väčšina z Vás má veľmi podobné želania.
Starosta obce
Ing. Radoslav Nemec

Zoznam aktualít: