Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-informácia


Zoznam aktualít: