Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania


Zoznam aktualít: