Oznámenie o prerušení vyučovania

V zmysle Metodického usmernenie č. 15/2005-R z 31.10.2005, oznamujeme prerušenie vyučovania  pre žiakov Základnej školy a Materskej školy v Brekove z dôvodu vysokej chorobnosti.  Vzhľadom k tomu, že v dňoch  06.02.2019 a 07. 02. 2019 bola chorobnosť žiakov v ZŠ a detí v MŠ nad  20 %, Humennom  rozhodli sme sa po prerokovaní s RÚVZ v Humennom o prerušení vyučovania v dobe od 08.02. 2019 do  11.02. 2019.

Žiaci ZŠ a deti z MŠ sa opätovne dostavia na vyučovanie dňa 12. 02. 2019.  

Mgr. M. Koscelníková, riad. ZŠ – tel.:  0905 644 156 

M. Gaľová, riad. MŠ – tel:   0910 783 529


Zoznam aktualít: