Milé ženy - matky

 12.05.2023

Milé ženy - matky,

pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek

Vám za Vašu lásku, dobrotu, obetavosť a schopnosť vytvoriť teplo domova

prajeme veľa zdravia a radosti zo života.

Ing. Radoslav Nemec, starosta obce,

poslanci obecného zastupiteľstva a zamestananci  OcÚ

 


    Zoznam aktualít: