SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Križovatka pri č.d. 357

 16.01.2023

Vážený obyvateľ Brekova, - V posledných rokoch pozorujeme zvýšenie premávky motorových vozidiel nielen v mestách, ale aj na dedinách. Ani naša obec nie je výnimkou a za posledné roky sa v obci zvýšila premávka niekoľko násobne a to nielen na ceste I. triedy, ale aj v zastavaných častiach obce. Na uvedený problém sa môže pozrieť zo strany rodičov a hrajúcich sa detí a zo strany vodičov motorových vozidiel. Celý tento problém je hlavne o tolerancii a zodpovednosti. Už dávno nie sme v obci, kde prejde jedno auto za hodinu a deti sa mohli na ulici hrať bez dozoru svojich rodičov. Hlavne malé deti nevedia ešte vyhodnotiť dôsledky svojho správania preto by sa na miestnych komunikáciách nemali zdržiavať samé, bez dohľadu dospelej osoby. Z druhej strany, si aj vodiči motorových vozidiel musia uvedomiť, že sa pohybujú v zastavanej oblasti, kde platia určité pravidlá cestnej premávky a mali by predvídať, že sa tam môžu pohybovať aj malé deti, či už peši alebo na dopravnom prostriedku ( bicykel, kolobežka atď...). Miestne komunikácie nie sú žiadna pretekárska dráha a preto ako sa hovorí: „ Radšej hamovať ako banovať“. - Obec aktívne spolupracuje s Policajným zborom SR na zvýšení počtu kontrol vykonaných policajnými hliadkami.

Na tejto krizovatke je dost zla viditelnost. Ked ide auto od obecneho uradu, nemusi si vsimnut auto vychadzajuce z uličky. Trebalo by tam pridať zrkadlo

Zoznam aktualít: