Drughetovské hradné slávnosti - akcia sa ruší

 27.07.2023

Z dôvodu predpovedí nepriaznivého počasia sa plánovaná akcia: Drughetovské hradné slávnosti dňa: 06.08.2023 - ruší


    Zoznam aktualít: