Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 10.08.2023

HLASOVACÍ PREUKAZ

Ak v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Tie sa začnú aj na obecnom úrade vydávať až po 16. auguste, teda najskôr 45 dní pred dňom konania volieb. 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@brekov.sk


    Zoznam aktualít: