Samospráva

Kontakt

Naše kontaktné údaje:

Obecný úrad Brekov
Brekov č.226
066 01 Humenné

+421/57/ 290 90 57 – podateľňa, sekretariát
0917 126 410 – Ing. Radoslav Nemec, starosta obce
0917 127 933 – podateľňa, správa majetku p. Zdenka Tušajová
0917 127 932 – správa cintorína, objektov obce p. Pavol Horný

obec@brekov.sk