Komisie zriadené pri OZ

Zriadené komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov:

predseda: Slavomír PORVAŽNÍK

členovia:  Peter BANIK, Ing., Adam HRUBOVČÁK, Daniel PORVAŽNÍK, 

Komisia kultúry: 

predseda: Daniel PORVAŽNÍK,

členovia: Slavomír PORVAŽNÍK,  Adam HRUBOVČÁK, Mgr. Katarína JUROVÁ, Jana FAJČÁKOVÁ, Martina PETROVÁ, Mgr. Pettra HAVRILKOVÁ

Komisia športu:

predseda: Mgr. Ondrej BARTKO

členovia: Adam HRUBOVČÁK, Matej MEGELA, PaedDr. Ing. Tomáš BARLÁŠ,  Bc. Jana ŠEPEĽOVÁ

Komisia verejného poriadku:

predseda: Iveta ZOLOTOVÁ

členovia: Ing. Slávka STRAKOVÁ, Daniel PORVAŽNÍK, Stanislav KIRVEJ

Komisia výstavby, rozvoja obce:  

predseda: Stanislav BENDA,

členovia:  Ing. Peter BANÍK, Matej MEGELA