Komisie zriadené pri OZ

Zriadené komisie:

Komisia výstavby, rozvoja a ochrany životného prostredia:  

predseda: Ing. Slávka STRAKOVÁ

členovia:  Bc. Jana ŠEPEĽOVÁ, Ing. Anton KLAJBAN, Daniel PORVAŽNÍK

Komisia kultúry, mládeže a športu:

predseda  Mgr. Ondrej BARTKO

členovia:  Slavomír PORVAŽNÍK, Marek BANIK, Vojtech POTŮČEK, PaedDr., Ing. Tomáš BARLÁŠ, Matej MEGELA

Komisia verejného poriadku:

predseda: Iveta ZOLOTOVÁ

členovia: Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, Jana FAJČÁKOVÁ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov:

predseda: Slávka STRAKOVÁ, Ing. 

členovia:  Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, Iveta ZOLOTOVÁ