Komisie zriadené pri OZ

Zriadené komisie:

Komisia výstavby, rozvoja a ochrany životného prostredia:  

predseda: 

členovia: 

Komisia kultúry, mládeže a športu:

predseda  

členovia:  

Komisia verejného poriadku:

predseda: 

členovia: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov:

predseda: Slavomír PORVAŽNÍK

členovia:  Peter BANIK, Ing., Adam HRUBOVČÁK, Daniel PORVAŽNÍK,