07 mar

Združenie na záchranu Brekovského hradu

Viac o Brekovskom hrade, jeho histórii, zaujímavostiach a o jeho súčasnej pobobe sa dočítate na stránkach Združenia na záchranu Brekovského hradu www.brekov.eu