Školstvo

New Crayons

 

  • Základná škola
  • Materská škola

Vianočné prekvapenie

Mikulášsky deň

Všetkovedko

Bobotubes – výchovný koncert

Beh o štít mesta Michalovce-1

Viacboj všestrannosti

Prvá pomoc

Mimočítankové čítanie

Bodyzorbing

Beh oslobodenia mesta Strážske

Správa 2016/2017

Workshop Robotika

Záchrana

Šarkaniáda

Záložka do knihy

Viem kam odpad patrí

Úcta k starším

Európsky deň jazykov 2017

Slávnostný začiatok školského roka

Školské potreby pre žiaka ZŠ Brekov

Šport nás spája

Košice

Andritz Cup-1

Deň detí 2017

Klokan 2017

Deň matiek

Deň svätého Floriána

Lesná pedagogika

Stavanie mája 2017

Deň Zeme 2017

Zážitkový kurz prvej pomoci

TROLKOPARÁDA

Zápis do 1.ročníka

Spisovateľka Viera Čurmová

Marec – mesiac kníh

Hviezdoslavov Kubín

Pozvánka do školy

Sv. Valentín

KARNEVAL

Polročné vysvedčenie

Správa 2015-2016

Chrípkové prázdniny

TROLLOVIA

Mikuláš

Vyhodnotenie súťaže

Kamarát Viktor

Viacboj všestrannosti ZŠ Brekov

Beh oslobodenia mesta Strážske 2016

Spoločné čítanie rozprávky

Animátorský program pre deti

Záložka do knihy

Šarkaniáda 2016

Strieborný podvečer 2016

Branné cvičenie

Slávnostné-otvorenie-školského-roka

OZNAM

Posledné dni školského roka 2015

Bolo nám spolu fajn

Tanec_s_úsmevom

BESEDA S POLICAJTOM

Andritz Cup 2016

Mc Donald Cup

Koncoročný výlet do Prešova

Deň Matiek

Prvá pomoc – súťaž

Stavanie mája

Deň Zeme 2016

Exkurzia k hasičom

Červený kríž v Brekove

Slávnostný zápis prvákov

Jarné prekvapenie-1

Marec – mesiac knihy

Karneval 2016

Karneval 2016 fotoalbum

Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka

VIANOČNÉ PREKVAPENIE

Vianočná hodina pre predškolákov

Mikuláš

MFK Zemplín Michalovce

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI ŽIAKOV ŠKÔL HUMENSKÉHO OKRESU

STOMATOHYGIENA

Návšteva v materskej škole

Rozprávka o hlúpom Janovi

OXDOG FLORBAL CUP

Šarkaniáda 2015

Školské majstrovstvá okresu Humenné-1

Záložka do knihy spája školy-1

Beseda o hygiene

Prváci a ich prvý deň v škole-1

Otvára sa brána školy dokorán

Cezpoľný beh

POLICAJTI V ŠKOLE

Európsky_deň_jazykov_2015_-_pdf

Pri_zvieratkách

Vysvedčenie-1

Školský_výlet_2015

Zelený_Brekov_2015

Školský poriadok (.pdf 639 kB)

Školský vzdelávací program (.pdf 554 kB)

Výchovný program ŠKD (.pdf 542 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (.doc 46 kB)