Školstvo

  • Základná škola
  • Materská škola

Branné cvičenie

Začiatok školského roka 2019

Školské potreby pre žiaka ZŠ Brekov

Posledné dni v škole

Šport nás spája

Deň detí 2019

Prvý ročník florbalového turnaja

Andritz Cup

Lanové centrum Outdoor Prešov

Matematický klokan

Štefánikov beh

Hliadka mladých zdravotníkov

Deň Zeme 2019

Veľkonočné prekvapenie

Vihorlatská knižnica

Pozvánka na zápis prvákov

Pozvánka do školy

Karneval

Riaditeľské voľno

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

V zmysle Metodického usmernenie č. 15/2005-R z 31.10.2005, oznamujeme prerušenie vyučovania  pre žiakov Základnej školy a Materskej školy v Brekove z dôvodu vysokej chorobnosti.  Vzhľadom k tomu, že v dňoch  06.02.2019 a 07. 02. 2019 bola chorobnosť žiakov v ZŠ a detí v MŠ nad  20 %, Humennom  rozhodli sme sa po prerokovaní s RÚVZ v Humennom o prerušení vyučovania v dobe od 08.02. 2019 do  11.02. 2019.

Žiaci ZŠ a deti z MŠ sa opätovne dostavia na vyučovanie dňa 12. 02. 2019.  

  Mgr. M. Koscelníková, riad. ZŠ – tel.:  0905 644 156 

             M. Gaľová, riad. MŠ – tel:   0910 783 529

Správa 2017/2018 

Vianočné prekvapenie

Vianočná rozprávka

MIKULÁŠ 2018

Vyhodnotenie súťaže Zimný viacboj všestrannosti

Zimný viacboj všestrannosti žiakov

Detský beh Ivana Pšenka

Beh oslobodenia mesta Strážske

Október – mesiac úcty k starším

SVETOVÝ DEŇ SPORENIA

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Slávnostné otvorenie školského roka 2018

SOKOLIARI

ŠPORT NÁS SPÁJA

VIHORLATSKÉ MÚZEUM A SKANZEN

ÚDOLIE MANITOU

FLORBAL

ŠKOLA VOLÁ

Organizácia školského roka 2018-2019

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY-1

ŠKOLSKÉ POTREBY PRE ŽIAKA ZŠ BREKOV

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE

DEŇ MATIEK 2018

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA

Mc Donalds Cup

ŠTEFÁNIKOV BEH 2018

HLIADKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

DEŇ SV. FLORIÁNA 2018

TÝŽDEŇ PRE ZEM

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA 2018/2019

MARATÓN V BRATISLAVE

KNIHA JE KĽÚČOM DO ČAROVNÉHO SVETA FANTÁZIE

TROLKOPARÁDA 2018

POZVÁNKA DO ŠKOLY

VESMÍR OČAMI DETÍ

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

KARNEVAL 2018

VIANOČNÉ PREKVAPENIE

MIKULÁŠSKY DEŇ

VŠETKOVEDKO

BOBOTUBES – VÝCHOVNÝ KONCERT

BEH O ŠTÍT MESTA MICHALOVCE

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI

PRVÁ POMOC

MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE

BODYZORBING

BEH OSLOBODENIE MESTA STRÁŽSKE

SPRÁVA – 2016/2017

WORKSHOP ROBOTIKA

ZÁCHRANA

ŠARKANIÁDA

ZÁLOŽKA DO KNIHY

VIEM KAM ODPAD PATRÍ

ÚCTA K STARŠÍM

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017

SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

ŠKOLSKÉ POTREBY PRE ŽIAKA ZŠ BREKOV

ŠPORT NÁS SPÁJA

KOŠICE

ANDRITZ CUP

DEŇ DETÍ 2017

KLOKAN 2017

DEŇ MATIEK

DEŇ SV. FLORIÁNA 2017

LESNÁ PEDAGOGIKA

STAVANIE MÁJA 2017

DEŇ ZEME 2017

ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI

TROLKOPARÁDA

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

SPISOVATEĽKA VIERA ČURMOVÁ

MAREC – MESIAC KNIHY

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

POZVÁNKA DO ŠKOLY

Sv. VALENTÍN

KARNEVAL

POLROČNÉ VYSVEDČENIE

SPRÁVA 2015-2016

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

TROLLOVIA

MIKULÁŠ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

KAMARÁT VIKTOR

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI

BEH OSLOBODENIA MESTA STRÁŽSKE 2016

SPOLOČNÉ ČÍTANIE ROZPRÁVKY

ANIMÁTORSKÝ PROGRAM PRE DETI

ZÁLOŽKA DO KNIHY

ŠARKANIÁDA 2016

STRIEBORNÝ PODVEČER 2016

BRANNÉ CVIČENIE

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

OZNAM

POSLEDNÉ DNI ŠKOLSKÉHO ROKA 2015

BOLO NÁM SPOLU FAJN

TANEC S ÚSMEVOM

BESEDA S POLICAJTOM

ANDRITZ CUP 2016

Mc DONALD CUP

KONCOROČNÝ VÝLET DO PREŠOVA

DEŇ MATIEK

PRVÁ POMOC – SÚŤAŽ

STAVANIE MÁJA

DEŇ ZEME 2016

EXKURZIA K HASIČOM

ČERVENÝ KRÍŽ V BREKOVE

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV

JARNÉ PREKVAPENIE

MAREC – MESIAC KNIHY

KARNEVAL 2016

KARNEVAL 2016 – FOTOALBUM

VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA

VIANOČNÉ PREKVAPENIE

VIANOČNÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV

MIKULÁŠ

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI ŽIAKOV ŠKÔL HUMENSKÉHO OKRESU

STOMATOHYGIENA

NÁVŠTEVA V MATERSKEJ ŠKOLE

ROZPRÁVKA O HLÚPOM JANOVI

OXDOG FLORBAL CUP

ŠARKANIÁDA 2015

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU HUMENNÉ

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

BESEDA O HYGIENE

PRVÁCI A ICH PRVÝ DEŇ ŠKOLE

OTVÁRA SA BRÁNA ŠKOLY DOKORÁN

CEZPOĽNÝ BEH

POLICAJTI V ŠKOLE

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2015

PRI ZVIERATKÁCH

VYSVEDČENIE 2015

ŠKOLSKÝ VÝLET 2015

ZELENÝ BREKOV 2015

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

ČO potrebuje Vaše dieťa do materskej školy

MDD 2019

Zápis detí do materskej školy Brekov

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

V zmysle Metodického usmernenie č. 15/2005-R z 31.10.2005, oznamujeme prerušenie vyučovania  pre žiakov Základnej školy a Materskej školy v Brekove z dôvodu vysokej chorobnosti.  Vzhľadom k tomu, že v dňoch  06.02.2019 a 07. 02. 2019 bola chorobnosť žiakov v ZŠ a detí v MŠ nad  20 %, Humennom  rozhodli sme sa po prerokovaní s RÚVZ v Humennom o prerušení vyučovania v dobe od 08.02. 2019 do  11.02. 2019.

Žiaci ZŠ a deti z MŠ sa opätovne dostavia na vyučovanie dňa 12. 02. 2019.  

  Mgr. M. Koscelníková, riad. ZŠ – tel.:  0905 644 156 

             M. Gaľová, riad. MŠ – tel:   0910 783 529

Správa o VVČ 2017-2018

Nový školský rok v MŠ

MŠ ZOZNAM DETÍ šk.rok 2018/2019

NEPREHLIADNITE!

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BREKOV – 2018

VESELÉ ZÚBKY

SPRÁVA O VVČ 2016-2017

KARNEVAL

MALÍ ZÁCHRANÁRI

BESIEDKA

MALÍ ŠPORTOVCI

V Ý L E T

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

MDD ŠKôLKÁROV

ZÁCHRANÁRI – akcia

KNIHY SÚ OTVORENÉ DVERE

TROLKOPARÁDA V ZŠ

ZÁPIS DO MŠ

KARNEVAL 2017

SPRÁVA O VVČ 2015 – 2016

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA

VČIELKY ZÁCHRANÁRKY

DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL – BREKOV

ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ BREKOV

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

ŠKOLSKÝ VÝLET

PIRÁTI Z KARIBIKU

TETE MAMIČKA – 2016

MŠ OZNAM

NA NÁVŠTEVE U DEDA ŠTEFANA

MALÍ HUNCÚTI – DIVADIELKO

DNES ODCHÁDZAM ZO ŠKÔLKY.

DEŇ ZEME

NÁVŠTEVA HVEZDÁRNE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BREKOV – 2016

OZDRAVNÝ POBYT

KAŽDÝ ROK NA DEŇ NARCISOV ZAPLAVIA ULICE MIEST A OBCÍ ŽLTÉ KVIETKY

AKO JE TO U NÁS V MATERSKEJ ŠKOLE …

KNIHA JE ZÁKLADOM POZNANIA

POĎME SPOLU ČÍTAŤ…

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA

NA NÁVŠTEVE V ZŠ

PREDVIANOČNÉ POSEDENIE

ZÁBAVA S VIKTOROM

KTOSI PRÍDE MEDZI NÁS

KREATÍVNE DIELNE

SPRÁVA O VVČ

MALÍ ZÁCHRANÁRI

DEŇ SO ŠKOLÁKMI

KDE BOLO TAM BOLO

DIVADIELKO

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Zápis detí do materskej školy Brekov 2015/2016

SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014