Povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

  • zápisnice obecného zastupiteľstva
  • VZN
  • faktúry
  • objednávky
  • zmluvy