Obecný úrad

Obec Brekov, Brekov 226,  066 01 Humenné

úradné hodiny:

pondelok – streda –  piatok  8:00 – 15:00

e-mail :  obec@brekov.sk

telefón:

+421/57/ 290 90 57 – podateľňa, sekretariát
0917 126 410 – Ing. Peter Mihaľko, starosta obce
0917 127 933 – podateľňa, správa majetku p. Zdenka Tušajová                                                            0917 127 932 – správa cintorína,  objektov obce p. Pavol Horný
Všetky uvedené čísla slúžia aj ako ohlasovňa požiaru.

Základná škola Brekov, Brekov 178                                                                                                               e-mail: riaditelka@zsbrekov.edu.sk                                                                                                   +421/57/290 90 50                                                                                                                                             0905 644 156 – Mgr. Marcela Koscelníková, riaditeľka ZŠ

Materská škola Brekov, Brekov 227                                                                                                   e-mail: ms-brekov@minet.sk                                                                                                                           +421/57/3337124 – Marta Gaľová, riaditeľka MŠ

Školská jedáleň pri MŠ Brekov                                                                                                                      e-mail:  sj.veduca@azet.sk                                                                                                                              0907 774 870 – Zdenka Nováková, vedúca ŠJ