Obecný úrad

Obec Brekov, Brekov 226,  066 01 Humenné

 pracovná dobaobedúradné hodiny
pondelok7:30 - 15:3012:00 - 12:308:00 - 15:00
utorok7:30 - 15:3012:00 - 12:30-
streda7:30 - 15:3012:00 - 12:308:00 - 15:00
štvrtok7:30 - 15:3012:00 - 12:30-
piatok7:30 - 15:3012:00 - 12:308:00 - 12:00

telefón:

+421/57/ 290 90 57 – podateľňa, sekretariát

0917 126 410 – Ing. Radoslav Nemec, starosta obce

0917 127 933 – podateľňa, správa majetku p. Zdenka Tušajová

0917 127 932 – správa cintorína,  objektov obce p. Pavol Horný

Všetky uvedené čísla slúžia aj ako ohlasovňa požiaru.

e-mail: obec@brekov.sk

 

Základná škola Brekov, Brekov 178

e-mail: riaditelka@zsbrekov.edu.sk

+421/57/290 90 50

0905 644 156 – Mgr. Marcela Koscelníková, riaditeľka ZŠ

 

Materská škola Brekov, Brekov 227

e-mail: ms-brekov@minet.sk

+421/57/3337124 – Marta Gaľová, riaditeľka MŠ

 

Školská jedáleň pri MŠ Brekov

e-mail:  sj.veduca@azet.sk

0907 774 870 – Zdenka Nováková, vedúca ŠJ