Obecný úrad

Obecný úrad sa nachádza v objekte obecného úradu a domu kultúry č.226, PSČ 06601 Humenné.

úradné hodiny:

pondelok – streda –  piatok  8:00 – 15:00

e-mail :  obec@brekov.sk

telefón:

+421/57/ 290 90 57 – podateľňa, sekretariát
0917 126 410 – Ing. Peter Mihaľko, starosta obce
0917 127 933 – podateľňa, správa majetku p. Zdenka Tušajová                                                            0917 127 932 – správa cintorína,  objektov obce p. Pavol Horný
Všetky uvedené čísla slúžia aj ako ohlasovňa požiaru.