Povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §12 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Hlavného kontrolóra obce Brekov

V zmysle § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brekove zverejňuje Výberové konanie na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce Brekov“

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce

 

  • dokumenty
  • odpady
  • zápisnice obecného zastupiteľstva
  • VZN
  • faktúry
  • objednávky
  • zmluvy

faktúry august 2019

faktúry júl 2019

faktúry jún 2019

faktúry máj 2019

faktúry apríl 2019

faktúry marec 2019

faktúry február 2019

faktúry január 2019

faktúry december 2018

faktúry november 2018

faktúry október 2018

faktúry september 2018

faktúry august 2018

faktúry júl 2018

faktúry jún III 2018

faktúry jún II 2018

faktúry jún 2018

faktúry máj IV 2018

faktúry máj 2018

faktúry apríl III 2018

faktúry apríl II 2018

faktúry apríl 2018

faktúry marec IV 2018

faktúry marec III 2018

faktúry marec II 2018

faktúry marec 2018

faktúry február III 2018

faktúry február II 2018

faktúry február 2018

faktúry január 2018

faktúry december III 2017

faktúry december II 2017

faktúry december 2017

faktúry november II 2017

faktúry november 2017

faktúry október III 2017

faktúry október II 2017

faktúry október 2017

faktúry september II 20017

faktúry september 2017

faktúry august II 2017

faktúry august 2017

faktúry júl II 2017

faktúry júl 2017

faktúry jún II 2017

faktúry máj III, jún 2017

faktúry máj II 2017

faktúry apríl II, máj 2017

faktúry apríl 2017

faktúry marec II 2017

faktúry február III, marec 2017

faktúry február II 2017

faktúry január II február 2017

faktúry január 2017

faktúry december III 2016

faktúry december II 2016

faktúry december 2016

faktúry november III 2016

faktúry november II 2016

faktúry október III, november I 2016

faktúry október II 2016

faktúry október I 2016

faktúry september II 2016

faktúry august III, september I 2016

faktúry august II 2016

faktúry júl II, august I 2016

faktúry jún III júl 2016

faktúry jún II 2016

faktúry máj III. jún 2016

faktúry máj II 2016

faktúry máj I 2016

faktúry apríl máj 2016

faktúry apríl I 2016

faktúry marec, apríl 2016

faktúry marec 2016

faktúry február marec 2016

faktúry január február 2016

faktúry december 2015

faktúry december 2015

faktúry december 2015

faktúry november 2015

faktúry október 2015

faktúry september október 2015

faktúry august september 2015

faktúry august 2015

faktúry júl august 2015

faktúry máj jún 2015

faktúry máj 2015

faktúry apríl 2015

faktúry marec apríl 2015

faktúry marec 2015

faktúry február 2015

faktúry január 2015

faktúry december I. 2014

faktúry december II. 2014

objednávky august 2019

objednávky júl 2019

objednávky jún 2019

objednávky máj 2019

objednávka máj 2019

objednávky apríl 2019

objednávky marec 2019

objednávky február 2019

objednávky január 2019

objednávky december 2018

objednávky november 2018

objednávky október 2018

objednávky september 2018

objednávky august 2018

objednávky júl 2018

objednávky jún 2018

objednávky máj 2018

objednávky apríl 2018

objednávky marec 2018

objednávky február 2018

objednávky január II 2018

objednávky január I 2018

objednávky november 2017

objednávky október 2017

objednávky september 2017

objednávky august 2017

objednávky júl 2017

objednávky jún 2017

objednávky máj 2017

objednávky apríl 2017

objednávky marec 2017

objednávky február 2017

objednávky január 2017

objednávky december 2016

objednávky november 2016

objednávky október II 2016

objednávky september, október I 2016

objednávky august 2016

objednávky júl III 2016

objednávky júl II 2016

objednávky júl I 2016

objednávky jún III 2016

objednávky jún II 2016

objednávky máj jún 2016

objednávky máj 2016

objednávky apríl máj 2016

objednávky apríl II 2016

objednávky apríl I 2016

objednávky marec II 2016

objednávky marec 2016

objednávky február marec 2016

objednávky február 2016

objednávky február 2016

objednávky január 2016

objednávky január 2016

objednávky december 2015

objednávky november 2015

objednávky november 2015

objednávky september október 2015

objednávky september 2015

objednávky august 2015

objednávky august 2015

objednávky august 2015

objednávky august 2015

objednávky júl 2015

objednávky jún 2015

objednávky máj 2015

objednávky marec apríl 2015

objednávky január 2015

objednávky december 2014

číslo zmluvy/ dodatkunázov zmluvy/ dodatkuodberateľdodávateľsuma (€)dátum podpisu/ dátum zverejneniaplatná od/ účinná odplatná dopoznámka
33001274, 33001303, 33001471Zmluvy o nájme hrobových miestMUDr. Margita Neubauerová, KošiceObec Brekov1,00€/rok/hrobové miesto3.9.2019/3.9.20193.9.2019/4.9.2019neurčitoNIE
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služiebObec BrekovEra Novum, s.r.o., Košice 1.900,00 €2.9.2019/2.9.20192.9.2019/3.9.201911.11.2019Zmluva
Dodatok č. 2k Nájomnej zmluve zo dňa 20.05.2007, Dohoda o prevode práv a povinnostiAkzent BigBoard, a. s. BratislavaObec Brekov21.6.2019/ 21.6.201921.6.2019/ 22.6.2019neurčitoDodatok č. 2
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019 Obec BrekovRedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň28.5.2019/28.5.201928.5.2019/29.5.2019Dodatok č.1
č. 1/2019Zmluva na poskytnutie službyObec Brekov RedLines´s, s.r.o. 067 13 Jabloň55.153,20 €18.4.2019/18.4.201918.4.2019/19.4.2019Zmluva č. 1-2019
Dodatok č. 2k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec BrekovNATUR-PACK, a. s. Bratislava 1.4.2019/3.4.20191.4.2019/4.4.2019neurčitoNATUR-PACK
Dodatok č. 1k Mandátnej zmluve č. 03/2018/Hu zo dňa 5.6.2018Obec BrekovIng. Peter HURAY, 105,00€/Q28.2.2019/28.2.201928.2.2019/29.2.2019neurčitoDodatok č. 1
2052/3030/2018Zmluva o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná a.s. KošiceObec Brekov1.2.2019/1.2.20191.2.2019/3.2.2019Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej staniceObec BrekovPomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Veľké Kapušany30,00 €/mesiac25.1.2019/25.1.201925.1.2019/26.1.2019neurčitoRámcová zmluva
č. 2/2018/CVČZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce BrekovMesto Humenné, zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Dargovských hrdinov 19Obec Brekov45,00€/rok/dieťa10.1.2019/ 18.1.201910.1.2019 19.1.2019neurčitoZmluva č.2-2018-CVČ
č. 3/2018/CVČZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce BrekovMesto Strážske, zriaďovateľ Centra voľného času Družstevná 509Obec Brekov45,00€/rok/dieťa20.12.2018/ 20.12.201820.12.2018/ 21.12.2018neurčitoZmluva 32018CVČ
č. 1Dodatok k Zmluve na poskytnutie služby č. 05/2018Obec BrekovRedLines´, s.r.o. Jabloň7.12.20187.12.2018/14.12.2018Dodatok č.1
č. 05/2018Zmluva na poskytnutie službyObec BrekovRedLines´, s.r.o. Jabloň54 559,688.8.20188.8.2018/14.12.2018Zmluva na poskytnutie služby č.05-2018
513 286Rámcová kúpna zmluva č. 513 286Školská jedáleň pri MŠ BrekovBidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom1.10.20181.10.2018/2.10.2018neurčitoRámcová kúpna zmluva
Kúpno - predajná zmluvaAnna Oskoripová, Čsl. armády 1364/29, 066 01 HumennéObec Brekov5,00€/1m212.7.2018/13.7.201812.7.2018/14.7.2018NIE
330011009 330011450 330011451Zmluvy o nájme hrobových miestJán Jacina, Brekov 211Obec Brekov1,00€/rok/hrobové miesto20.6.2018/ 20.6.201820.6.2018/ 21.6.2018neurčitoNIE
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: "Údržba verejnej zelene"Obec BrekovNOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86 040 11 Košice19.6.2018/ 19.6.201819.6.2018/ 20.6.201829.6.2018
č.03/2018/HuMandátna zmluvaObec BrekovIng. Peter Huray 06777 Zemplínske Hámre35,00,-€/mesiac5.6.2018/ 6.6.20185.6.2018/ 7.6.2018neurčitoMandátna zmluva
č.3/2018Zmluva o dieloObec BrekovPP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka č.2 07101 Michalovce30,00,-€/mesiac8.6.2018/ 8.6.20188.6.2018/ 9.6.20186.6.2021-

zmluvy október 2018

zmluvy august 2018

zmluvy máj 2018

zmluvy apríl 2018

zmluvy marec 2018

zmluvy február 2018

zmluvy január 2018

zmluvy november 2017

zmluvy október 2017

zmluvy jún 2017

zmluvy máj 2017

zmluvy apríl 2017

zmluvy február 2017

zmluvy január 2017

zmluvy december 2016

zmluvy november 2016

zmluvy október 2016

zmluvy september II 2016

zmluvy september I 2016

zmluvy júl 2016

zmluvy jún 2016

zmluvy máj 2016

zmluvy apríl III 2016

zmluvy apríl II 2016

zmluvy apríl 2016

zmluvy marec 2016

zmluvy január 2016

zmluvy január 2016

zmluvy december 2015

zmluvy november 2015

zmluva október 2015

zmluva september 2015

zmluvy jún 2015

zmluva máj 2015

zmluvy máj 2015

zmluvy 2015