Povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

V zmysle §12 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Informácia o voľnom pracovnom mieste

  • zápisnice obecného zastupiteľstva
  • VZN
  • faktúry
  • objednávky
  • zmluvy

faktúry február II 2018

faktúry február 2018

faktúry január 2018

faktúry december 2017

faktúry november II 2017

faktúry november 2017

faktúry október III 2017

faktúry október II 2017

faktúry október 2017

faktúry september II 20017

faktúry september 2017

faktúry august II 2017

faktúry august 2017

faktúry júl II 2017

faktúry júl 2017

faktúry jún II 2017

faktúry máj III, jún 2017

faktúry máj II 2017

faktúry apríl II, máj 2017

faktúry apríl 2017

faktúry marec II 2017

faktúry február III, marec 2017

faktúry február II 2017

faktúry január II február 2017

faktúry január 2017

faktúry december III 2016

faktúry december II 2016

faktúry december 2016

faktúry november III 2016

faktúry november II 2016

faktúry október III, november I 2016

faktúry október II 2016

faktúry október I 2016

faktúry september II 2016

faktúry august III, september I 2016

faktúry august II 2016

faktúry júl II, august I 2016

faktúry jún III júl 2016

faktúry jún II 2016

faktúry máj III. jún 2016

faktúry máj II 2016

faktúry máj I 2016

faktúry apríl máj 2016

faktúry apríl I 2016

faktúry marec, apríl 2016

faktúry marec 2016

faktúry február marec 2016

faktúry január február 2016

faktúry december 2015

faktúry december 2015

faktúry december 2015

faktúry november 2015

faktúry október 2015

faktúry september október 2015

faktúry august september 2015

faktúry august 2015

faktúry júl august 2015

faktúry máj jún 2015

faktúry máj 2015

faktúry apríl 2015

faktúry marec apríl 2015

faktúry marec 2015

faktúry február 2015

faktúry január 2015

faktúry december I. 2014

faktúry december II. 2014