12 jan

OZNAMY Východoslovenská distribučná, a.s.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-01

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-02

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-03

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-04

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-05

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-06

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-07

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-08

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-09

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-10

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-11

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-12

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-13

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-14

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-15

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-16

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-17